مقاله بررسی آزمایشگاهی اثر آنتی اکسیدان گیاهی مریم گلی بر استحکام باند برشی رزین کامپوزیت به مینا پس از سفید کردن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۳۶۶ تا ۳۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسی آزمایشگاهی اثر آنتی اکسیدان گیاهی مریم گلی بر استحکام باند برشی رزین کامپوزیت به مینا پس از سفید کردن
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتی اکسیدان ها
مقاله سفید کردن دندان
مقاله کامپوزیت رزین
مقاله استحکام برشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاموردی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتی روی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: صفری مهین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: استحکام باند کامپوزیت رزین به مینای دندان پس از سفیدکردن کاهش می یابد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر مریم گلی (Salvia officinalis) بر استحکام باند برشی کامپوزیت به مینای سفید شده می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی سطوح لبیالی شصت دندان قدامی فک بالا به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند: گروه ۱: نمونه ها فقط سفید شدند، گروه ۲: نمونه های سفید شده بلافاصله تحت درمان اسکوربات سدیم قرار گرفتند . گروه ۳: نمونه های سفیدشده، بلافاصله تحت درمان با محلول حاوی مریم گلی قرار گرفتند و گروه ۴: نمونه ها درمانی دریافت نکردند. بر روی هر نمونه بعد از کاربرد اچ و یک ادهزیو نوری نسل پنجم (Single Bond, 3 M ESPE, Dental Products, St Paul, MN, USA)، استوانه کامپوزیتی با یک کامپوزیت نوری (Z100 3MESPE, Dental products, St Paul, MN, USA) باند شد پس از اعمال چرخه حرارتی، استحکام برشی نمونه ها برحسب مگاپاسکال اندازه گیری گردید . داده ها توسط آزمون های One-way ANOVA و Tukey HSD آنالیز شدند. (a=0.05)
یافته ها: کمترین و بیشترین استحکام باند برشی مربوط به گروه ۱ (۱۲٫۳۱±۲٫۴۴) و گروه ۳ (۲۵٫۰۴±۳٫۵۲) بود. آزمونهای آماری نشان دادند که استحکام پیوند برشی در گروههای چهارگانه به جز گروه ۱ با دیگر گروهها، از لحاظ آماری اختلاف معنی داری ندارند. (P>0.05)
نتیجه گیری: استحکام باند کامپوزیت رزین به مینا بلافاصله پس از سفید کردن به طور چشمگیری کاهش می یابد. کاربرد محلول مریم گلی و آسکوربات سدیم می توانند به میزان یکسانی استحکام برشی کامپوزیت به مینای سفید شده را افزایش دهد.