مقاله بررسی آثار پیش استخراج بر خواص خمیر کاغذسازی و کاغذسازی باگاس در یک سیستم پالایشگاه زیستی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جنگل و فرآورده های چوب (منابع طبیعی ایران) از صفحه ۲۲۵ تا ۲۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسی آثار پیش استخراج بر خواص خمیر کاغذسازی و کاغذسازی باگاس در یک سیستم پالایشگاه زیستی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیش استخراج
مقاله همی سلولزها
مقاله پالایشگاه زیستی
مقاله خمیرکاغذ سودا
مقاله باگاس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابیض علی
جناب آقای / سرکار خانم: همزه یحیی
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالخانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: حجازی سحاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه پالایشگاه زیستی به بخشی از کارخانه های خمیرسازی، و کاغذ به موضوع روز برای محققانی تبدیل شده که در این زمینه پژوهش می کنند.در این تحقیق آثار پیش استخراج همی سلولزها بر فرایند خمیر و کاغذسازی از باگاس بررسی شده است. به همین علت، از روش خودهیدرولیز با آب داغ در دمای ۱۴۰oC، ۱۵۵، و ۱۷۰ به مدت ۱۰، ۲۰، و ۳۰ دقیقه استفاده و آثار پیش استخراج همی سلولزها بر خواص خمیر کاغذ حاصله بررسی شد. نتایج نشان داد که استفاده از روش خودهیدرولیز با دمای ۱۳۵oC به مدت ۳۰ دقیقه و ۱۷۰ درجه سلسیوس به مدت ۱۰ دقیقه شرایط مناسبی را برای استخراج همی سلولزها فراهم می کند، به طوری که بازده استخراج و مقدار حذف هلوسلولز در این شرایط به ترتیب در حد ۸۶ درصد و ۱۱ درصد بود. خمیرسازی از باگاس های پیش استخراج شده در سه قلیاییت فعال ۱۱، ۱۴، و ۱۷ درصد نشان داد که هنگام تولید خمیر با کاپای بالا، بازده خمیرسازی از باگاس استخراج شده بیش از باگاس استخراج نشده است، ولی هنگام تولید خمیر قابل رنگ بری، بازده خمیرسازی از باگاس استخراج نشده بیشتر است. برای تولید خمیرکاغذ رنگ بری شده، بازده خمیرسازی از باگاس استخراج نشده و استخراج شده به ترتیب برابر با ۵۱٫۱ و ۴۹٫۳، و عدد کاپای این خمیرها به ترتیب برابر با ۱۹٫۳ و ۱۸٫۶ بود. به علاوه، خمیرکاغذ رنگ بری شده حاصل از باگاس استخراج شده خواص مقاومتی کمتری را نشان داد.