مقاله بررسی آثار مدیریت درآمد بر رشد شرکت ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در دانش حسابداری از صفحه ۱۳۷ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسی آثار مدیریت درآمد بر رشد شرکت ها
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت درآمد
مقاله تئوری رشد-اندازه
مقاله تئوری رشد-یادگیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قائمی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی سیداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مقاله، ارائه سنجش جدیدی برای تعیین میزان رشد شرکت ها بر پایه نسبت های مبتنی بر درآمد حاصل از فروش (درآمد محور) و نسبت های هزینه ای (هزینه محور) می باشد. همچنین، این مقاله به بررسی مشارکت عوامل تعیین کننده مالی مربوط به رشد شرکت می پردازد که این موضوع موجب بهبود کیفیت در برآورد الگوهای رشد گردیده و در نتیجه، تصویر کاملی از چگونگی رشد شرکت ها ارائه می دهد. نتایج آزمون های تجربی با استفاده از اطلاعات مربوط به ۱۳۰ نمونه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹، با روش تجزیه و تحلیل رگرسیونی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده رابطه مثبت بین رشد شرکت و نسبت های درآمد محور، رابطه مثبت بین رشد شرکت و نسبت های هزینه محور و رابطه مثبت بین رشد شرکت و نسبت های مبتنی بر هزینه و درآمد حاصل از فروش برای شرکت های با رشد بالا می باشد.