مقاله بررسی آثار محیطی گردشگری بر سکونتگاه های روستایی (مورد: روستاهای کوهپایه ای شهرستان بابل) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در جغرافیا از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسی آثار محیطی گردشگری بر سکونتگاه های روستایی (مورد: روستاهای کوهپایه ای شهرستان بابل)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگری روستایی
مقاله گردشگری پایدار
مقاله شهرستان بابل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ریاحی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: مهرعلی تبار فیروزجایی مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رونق گردشگری در هر مکان جغرافیایی در کنار پیامدهای مثبت و منفی اقتصادی، اجتماعی، اثرات زیست محیطی به همراه دارد که در صورت ادامه یافتن آثار منفی گردشگری می تواند خسارت های جبران ناپذیری را به بار آورد. در این پژوهش تلاش شده است آثار زیست محیطی حضور گردشگران روستایی در محدوده مورد مطالعه ارزیابی شود. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی – تحلیلی و همبستگی است که داده های آن بر اساس مطالعات میدانی گردآوری شده است و با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۷۵ نفر از روستائیان با سابقه بیش از پانزده سال سکونت با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک ساده مورد پرسشگری قرار گرفته اند. در نهایت، داده ها در چارچوب نرم افزار Spss و Excel با استفاده از آزمون های آماری تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که حضور گردشگران در روستاهای مورد مطالعه تغییرات مثبتی را در متغیرهای افزایش آگاهی زیست محیطی، بهبود شبکه معابر داخل روستا، افزایش جاذبه بصری و بهبود معماری روستایی، بهبود کیفیت ساختمان های مسکونی، بهبود کیفیت بناهای مذهبی و بهبود وضیعت دفن بهداشتی زباله ها فراهم کرده است و همچنین حضور گردشگران در روستاهای مورد مطالعه تغییرات منفی را در متغیرهای مناظر و چشم اندازهای طبیعی، افزایش میزان آلودگی آب، افزایش آلودگی هوا، تغییر میکرواقلیم یا هوا محلی، افزایش روند فرسایش خاک، از بین رفتن تنوع گونه های گیاهی و جانوری، پرشدن دره ها و تخریب آبشارهای فصلی، دست اندازی به حریم منابع طبیعی، افزایش میزان زباله و مواد زائد بیرون از محدوده بافت کالبدی روستاها، انتشار بوهای ناخوشایند ناشی فاضلاب منازل و تاسیسات خدماتی رفاهی، افزایش میزان ساخت و ساز بی رویه و غیرمجاز بوجود آورده است.