مقاله بررسی آثار قرار گرفتن در معرض امواج تلفن همراه (۹۰۰ مگاهرتز) در اوایل تولد بر حافظه و فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز در بافت مغز موش صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مجله علوم پزشکی مدرس، آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس) از صفحه ۱۲ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسی آثار قرار گرفتن در معرض امواج تلفن همراه (۹۰۰ مگاهرتز) در اوایل تولد بر حافظه و فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز در بافت مغز موش صحرایی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امواج تلفن همراه
مقاله مغز
مقاله موش های صحرایی
مقاله سوپراکسید دیسموتاز
مقاله کاتالاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیگدلی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: امواج الکترومغناطیسی تلفن همراه از میدان الکترومغناطیسی موجود در آن صادر می شود. مطالعات مختلف نشان داده است که روابطی بین امواج الکترومغناطیس و آسیب های عصبی و سرطانی وجود دارد. هدف این مطالعه پژوهش در مورد آثار تشعشعات تلفن همراه بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان مغز بود.
مواد و روش ها: نوزادان موش های صحرایی نر یک روزه (P1) تحت شرایط استاندارد نگهداری شدند. در گروه آزمایشی موش های صحرایی نوزاد از روز P2 تا P14 به مدت ۳ ساعت در روز تحت امواج تلفن همراه قرار گرفتند و موش های صحرایی کنترل نیز تحت همین شرایط بدون منبع مولد قرار داشتند. در P22 موش های صحرایی نر از ماده جدا شدند و تحت شرایط استاندارد نگهداری شدند تا به P58 برسند. از P59 تا  P61موش ها هر روز سه بار تحت آموزش قرار گرفتند تا در روز P62 آزمون ماز آبی انجام شود. بعد از آزمون در P62 موش های صحرایی قربانی شدند و سرهایشان جدا شد. بعد از جداسازی مغز، فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز در آن بافت ها مطالعه شد.
نتایج: امواج تلفن همراه کارآیی حافظه فضایی را در موش های صحرایی کاهش و زمان انجماد حرکتی را افزایش داد. امواج تلفن همراه به طور معنی داری میزان فعالیت کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز را کاهش داد.
نتیجه گیری: اگر چه مطالعات بیشتری برای مشخص شدن ارتباط بین فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و فرآیند حافظه و یادگیری حاصل از آثار زیان بار امواج تلفن همراه روی بافت مغز لازم است، اما نتایج بررسی حاضر نشان می دهد که امواج تلفن همراه از طریق اختلالات فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان منجر به نارسایی یادگیری می شود.