مقاله بررسی آثار حاد تمرین استقامتی با وزنه بر برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی در مردان میانسال دارای اضافه وزن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۴۷ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسی آثار حاد تمرین استقامتی با وزنه بر برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی در مردان میانسال دارای اضافه وزن
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لیپوپروتئین
مقاله کلسترول
مقاله تری گلیسرید
مقاله عوامل خطرزای قلبی عروقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مقدم احمد
جناب آقای / سرکار خانم: تادیبی وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: بیماری های قلبی عروقی از عمده ترین عوامل مرگ و میر در اکثر کشورها به شمار می آیند. این بیماری ها با مقادیر بالای TC، TG،LDL  و مقادیر پایین HDL پلاسما همراه هستند. هدف از این پژوهش بررسی آثار حاد تمرین استقامتی با وزنه بر برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی در مردان میانسال دارای اضافه وزن می باشد.
روش شناسی: در طرح یک گروهی با آزمون های مکرر، ۱۲ مرد دارای اضافه وزن (۲۵<BMI<30) به طور داوطلبانه در این پژوهش شرکت داشتند. با فواصل زمانی یک هفته و به ترتیب تصادفی، حالت کنترل و تمرین استقامتی با وزنه انجام شد. تمرین استقامتی با وزنه انجام هشت حرکت اصلی با ۴۰ درصد (۱RM)، در سه نوبت، با فاصله ۶۰ ثانیه، با ۲۰ تکرار بود. فاصله بین حرکات مختلف ۹۰ ثانیه بود. پیش از تمرین، بلافاصله و سه ساعت پس از تمرین نمونه های خونی جمع آوری شد.
یافته ها: تمرین استقامتی با وزنه باعث افزایش معناداری در مقادیر TC، TG،HDL  و LDL بلافاصله پس از تمرین شد. علاوه بر این، مقادیر TG و HDL سه ساعت پس از تمرین نیز نسبت به پیش آزمون افزایش معناداری نشان داد. مقادیر TC و LDL سه ساعت پس از تمرین به ترتیب افزایش و کاهش یافت. با این وجود این افزایش و کاهش از نظر آماری معنادار نبود.
نتیجه گیری: به طور کلی، می توان گفت که تمرین استقامتی با وزنه با افزایش معنادار در مقادیر TG و HDL سه ساعت پس از تمرین می تواند برای افرادی که دارای سطوح اولیه پایین HDL هستند مفید باشد.