مقاله بررسی آثار استفاده از برنامه های شبکه های فارسی ماهواره ای بر رفتار اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: شهرکرج) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در علوم رفتاری از صفحه ۷۵ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسی آثار استفاده از برنامه های شبکه های فارسی ماهواره ای بر رفتار اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: شهرکرج)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهواره
مقاله رفتار اجتماعی
مقاله خشونت
مقاله سبک زندگی
مقاله مشارکت اجتماعی
مقاله ارتباطات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساعی ارسی ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: قبادی عیسی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر واکاوی تاثیر شبکه های فارسی ماهواره ای بر رفتار اجتماعی جوانان در سه بعد سبک زندگی، خشونت، و مشارکت اجتماعی است. در این پژوهش میزان و نحوه استفاده جوانان از شبکه های فارسی ماهواره ای بر شکل گیری رفتار اجتماعی جوانان موثر فرض شده است.
فرضیه های این پژوهش با روش پیمایشی مورد آزمون قرار گرفتند. جامعه آماری تحقیق را جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال ساکن مناطق شهر کرج تشکیل می دهند. حجم نمونه ۳۸۴ نفر است که برای انتخاب آنان از نمونه گیری خوشه ای با احتمال متناسب با حجم استفاده شده و سپس با ابزار پرسشنامه، اطلاعات جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان تاثیر و نحوه استفاده از شبکه های فارسی ماهواره ای بر ابعاد مختلف رفتار اجتماعی متفاوت است. بر اساس نتایج این پژوهش استفاده از شبکه های فارسی ماهواره ای بر سبک زندگی جوانان تاثیر ندارد، در حالی که بر اوقات فراغت، گرایش به مد و الگوهای دوستی تاثیرگذار است.
فرضیه دیگر حکایت از تاثیر برنامه های ماهواره ای بر خشونت جوانان دارد که تایید گردید. در فرضیه دیگر نتایج پژوهش نشان داد که میزان استفاده از شبکه های فارسی ماهواره ای تاثیری بر مشارکت اجتماعی پاسخگویان ندارد، در حالی که نحوه استفاده از برنامه های شبکه های فارسی ماهواره ای بر مشارکت اجتماعی تاثیر دارد و آن را افزایش می دهد. در این پژوهش همچنین رابطه متغیر های زمینه ای مانند: سن، جنس، وضع تاهل و سطح تحصیلات با میزان و نحوه استفاده از شبکه های فارسی ماهواره ای و همچنین ابعاد مختلف رفتار اجتماعی جوانان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.