مقاله بررسی آت اکولوژی گونه مرتعی Astragalus effusus در مراتع استان آذربایجان غربی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات مرتع و بیابان ایران از صفحه ۱۷۲ تا ۱۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسی آت اکولوژی گونه مرتعی Astragalus effusus در مراتع استان آذربایجان غربی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آت اکولوژی
مقاله گونه مرتعی
مقاله Astragalus effusus
مقاله استان آذربایجان غربی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شاهمرادی امرعلی
جناب آقای / سرکار خانم: زارع کیا صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی الهه
جناب آقای / سرکار خانم: ناطقی سعیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه رفتار اکولوژیکی گیاهان به عنوان عناصر اصلی اکوسیستم و ویژگیهای رویشگاهی آنها گامی اساسی در جهت یافتن راه حلهای مناسب برای حفظ، اصلاح و احیا این بخش مهم از منابع طبیعی تجدید شونده است. گیاه مرتعی Astrgalus effusus متعلق به خانواده بقولات و از گیاهان خوشخوراک و دائمی مناطق نیمه استپی است. به منظور مطالعه آت اکولوژی این گونه، ابتدا رویشگاههای آن در استان مشخص شد؛ سپس ویژگیهای رویشگاهی شامل پستی و بلندی، اقلیم و خاک تعیین گردید. گونه های همراه، چگونگی حضور گونه مورد مطالعه در پوشش گیاهی، سیستم ریشه، فنولوژی، ارزش رجحانی و آفات گیاه نیز بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که این گونه در تمامی حوزه های آبخیز استان از ارتفاع ۳۵۷۹-۸۰۰ متر از سطح دریای آزاد و در تمامی جهات جغرافیایی دیده می شود. میانگین بارندگی در این رویشگاهها ۲۲۳ تا ۳۶۲ میلی متر برآورد شد. متوسط درجه حرارت سالانه از حداقل ۹٫۶ تا ۱۳ درجه سانتی گراد متفاوت است. مطالعات خاکشناسی نشان داد که این گونه بهترین رشد را در خاکهای با بافت متوسط از شنی لومی تا لومی رسی با اسیدیته ۸٫۰۴-۷٫۰۴ و هدایت الکتریکی ۰٫۵۴-۰٫۴ دسی زیمنس بر متر داشت. بررسی نحوه حضور گونه مورد نظر در پوشش گیاهی رویشگاههای مختلف آن نشان داد که پوشش تاجی این گونه ۴-۲ درصد، تراکم ۲۴۰۰۰-۷۰۰۰ پایه در هکتار و فراوانی آن ۷۰-۵۰ درصد می باشد. از گونه های همراه می توان به گونه های Bromus tomentellus، Onbrychis cornuta،Thymus kotschyanus و Achillea millefolium اشاره کرد. این گونه در منطقه گل آدم سلماس (با ارتفاع ۲۰۰۰ متر از سطح دریا) رشد اولیه خود را از اواسط فروردین شروع نموده و تا اواسط اردیبهشت ماه به رشد رویشی خود ادامه می دهد، اواسط خرداد، اواخر تیر و اواخر مردادماه به ترتیب زمان گلدهی، رسیدن بذر و ریزش بذر می باشد. در منطقه پلدشت با ارتفاع ۸۰۰ متر از سطح دریا، مراحل فنولوژی حدود ۲۰ تا ۲۵ روز زودتر از منطقه گل آدم اتفاق می افتد. این گونه جزو گیاهان راست ریشه بوده و گسترش ریشه آن تا سه متر در روستای دول پمو حوزه آبخیز مهاباد بررسی شده است. این گونه فاقد هر گونه ماده سمی است و علوفه بهاره مناسبی برای دامها محسوب می شود.