مقاله بررسی«ولایت» در کشف المحجوب هجویری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان (ادبستان) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی«ولایت» در کشف المحجوب هجویری
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ولی
مقاله ولایت
مقاله کشف المحجوب
مقاله کرامت
مقاله اولیا
مقاله نبوت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی ثریا
جناب آقای / سرکار خانم: سرامی قدم علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پس از توحید حضرت حق، مهم ترین مساله تصوف اسلامی، مساله «ولایت» است. هجویری عارف نامدار قرن پنجم، درباره اهمیت ولایت می گوید: «بدان که قاعده و اساس طریقت و معرفت جمله بر ولایت و اثبات آن است».(هجویری، ۱۳۸۹: ۳۱۷). هجویری در کتاب کشف المحجوب به گونه ای همه جانبه و مستوفی، به موضوعاتی از جمله «ولایت» می پردازد. وی ابتدا «ولی» و «ولایت» را در لغت و اصطلاح بررسی نموده سپس با استشهاد به سخنان دیگر عرفا به طرح مسائلی از قبیل: اثبات ولایت، اثبات کرامت، تفاوت معجزه و کرامت … می پردازد. و از آنجا که طریقت حول محور ولایت می چرخد می توان نتیجه گرفت که ولایت، امری اکتسابی نیست بلکه از مواهب الهی است. این مقاله به بررسی مساله ولایت از دیدگاه هجویری، با تکیه بر آراء و عقاید رایج در این زمینه تا اواخر قرن پنجم هجری، می پردازد.