سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زلیخا مقترن – کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی
اصغر اصغری مقدم – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

کیفیت آب زیرزمینی نتیجه کلی فرآیندها و واکن شهایی است که از زمان تشکیل و تراکم آب در جو تا زمانی که آب در سطح زمین ظاهر م یشود بر روی آن صورت میگیرد .(Todd and Mays,2005 ) طی یک بررسی تغییرات پن جسال ه تراز آب زیرزمینی در چاههای مشاهد های دشت کردکندی سالهای آبی ۸۴-۸۳ تا ۸۸-۸۷ از لحاظ کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفت. طی این مدت TDS و EC در آب زیرزمینی کاهش و TH و pH درآب زیرزمینی افزایش یافته است. برداشت بیش از مجاز آب زیرزمینی و حفر چاههای غیر مجاز در منطقه از مهمترین عوامل افت سطح آب زیرزمینی و به دنبال آن افزایش کیفیت آب در این دشت میباشد.