سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مرتضى گنجى پور –

چکیده:

با توجه به اهمیت وجایگاه اسناد تجارى در مبادلات بازرگانى وباتوجه به اینکه قانون تجارت ایرانبرگرفته از قانون تجارت فرانسه مى باشد دراین مقاله ابهامات مندرج درقانون تجارت مورد بررسى و باکنوانسیون متحدالشکل ژنو که بسیارى ازکشورها آن راپذیرفته اندولایحه جدیدالتصویب قانون تجارتتطبیق داده شده است و به طورجداگانه این مواردموردبررسى تانقاط قوت وضعف لایحه جدید قانونتجارت مشخص گردد.