سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداریها

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدحسن اسدی – معاون اداری مالی شهرداری شیراز
امید گشتاسبی – رئیس بودجه و اعتبارات شهرداری شیراز

چکیده:

بازارهای سرمایه بستری برای تأمین مالی طرح های توسعه فضای شهری فراهم می سازند که ابزارهای این بازار با توجه به ماهیت اقتصاد اسلامی تعریف می شوند، از این رو اندیشمندان مالی اسلامی با استفاده از عقود اسلامی و علم فقه توانسته اند متناسب با نیازهای مالی جوامع اسلامی گونه های مختلفی از اوراق بهادار اسلامی (صکوک) طراحی کنند. مطالعه شیوه های تأمین مالی سایر ک شورها نشانگر این است که صکوک اجاره، صکوک مشارکت و صکوک مضاربه، پرکاربردترین انواع صکوک محسوب می شوند که با عنایت به تجربه اخیر کشورهای اسلامی، نقش صکوک اجاره از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این مقاله ضمن معرفی صکوک اجاره به شیوه های تأمین مالی از این روش و ریسک های ناشی از کاربرد صکوک اجاره و کاهش این ریسک ها تا حد امکان پرداخته شده است. همچنین تجربیات کشورهای پیشرو در این زمینه و تجارب داخلی استفاده از صکوک اجاره توانسته است راه را برای ارائه راهکارهای عملی جهت تأمین هزینه های شهری هموار سازد.