سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای قابوسنامه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فرهاد میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان
احسان خانی سومار – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

سبک روش مشخص بیان مطلب است یعنی اینکه گوینده به چه نحو خاص و مشخصی مطالب خود را ایراد کرده است. هدف این پژوهش بررسی مختصاتس بکی کتاب قابوس نامه اثر عنصر المعالی قابوس بن وشمگیر نویسنده قرن پنجم در سه سطح زبانی، فکری و ادبی است. بررسی انجام شده نشان می دهد که عنصر المعالی در کتابش از نظر ادبی در مثل و تبیه و از نظر زبانی از مصدر مرکب بسیار استفاده کرده است و از نظر فکری کتاب سراسر پند اندرز نوشته شده است.