سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا سعیدی – دبیرجمعیت کاهش خطرات زلزله ایران
سیدمازیار سیدنژاد – کارشناس اداره کل راه و شهرسازی

چکیده:

درطی چند قرن اخیر افزایش جمعیتنوع بشر و سیرمهاجرت ها از روستاها و مراکز جمعیتی کوچک منجر به رشد و توسعه پرشتاب شهرها گردیده است و دراغلب جوامع عقب مانده یا درحال رشد عدم همپایی دانش شهرسازی و ضوابط و مسائل فنی با این سرعت و حجم از تغییرات چهره خود را بیش از پیش نشان میدهد این درحالی است که ازسویی مشکلات ناشی از اندازه بزرگ شهرها و توزیع نامناسب امکانات و زیرساخت ها و از سوی دیگر تراکم های بالا به دلیل کمبود زمین شهرها را دربرابر سوانح طبیعی آسیب پذیری نموده است طی سالهای اخیر با وقوع زلزله های عظیمی همچون زلزله و سونامی اندونزی و اخیرا زلزله و سونامی ژاپن که موجب وارد آمدن خسارات جانی ومالی عظیمی به جامعه حادثه دیده گردید ضرورت برنامه ریزی درمناطق زلزله خیز جهت کاهش خسارت جانی و مالی بیش از پیش مورد توجه مدیران و برنامه ریزان شهری قرارگرفته است.