سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیاوش دارابی –
رضا آقاجانی –

چکیده:

موضوع توسعه همواره یکی ازمسائل مهم درعرضه نظری و عملی بوده است و نظریه پردازان زیادی توجه خود را به این موضوع معطوف کرده اند و مکاتب شایان توجهی دراین زمینه به ظهوررسیده اند یکی ازمعروفترین این مکاتب مکتب نوسازی است که نظریه پردازان آن معتقدند برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار و خودجوش درجنوب کشورهای جهان سوم باید مرحله گذار که جوامع شمال طی کرده اند را پشت سر بگذارند این نظریه پردازان بدون توجه به ویژگ یهای جوامع مختلف توسعه به سبک غربی راتجویز می کنند این درحالی است که شرایط تاریخی فرهنگی سیاسی و اجتماعی جوامع غربی با دیگر جوامع تفاوت های فراوانی دارد دراین میان نیز نظریه پردازان وسیاستمداران جوامع غیرغربی نیز به سمت نظریه پردازی و حرکت درجهت توسعه منطبق برشرایط بومی خود حرکت کرده اند که بهعنوان مثال میتوان از ایران بعدازانقلاب اسلامی نام برد که به دنبال توسعه ای منطبق با ارزشهای مورد قبول جامعه خود بود هاست.