سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غزاله گودرزی – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق

چکیده:

درطول دهه گذشته برای اندازه گیری پراکندگی شهری تحقیقات گسترده ای انجام و شاخصهای مختلفی دراین زمینه ارایه شده است اخیرا آنالیز فرکتال درتجزیه و تحلیل مناطق شهری مورد توجه محققان قرارگرفته و نظریه فرکتال شهرها مطرح شده است با توجه به تعریف پارامتر بعد فرکتال می توان الگوهای پراکندگی شهری را درچند دوره زمانی بررسی و یک طرح کلی از روند رشد و پیکربندی فضایی شهری بیان نمود براساس الگوی مطرح شده دراین تحلیل می توان با طبقه بندی نواحی مختلف شهری براساس معیارهای مناسب مناطق پرخطر مناطق با تراکم بالای جمعیتی مناطق بدون برنامه ریزی مناسب و همچنین توجه به قابلیت ترسیم نمودارهای مختلف درهندسه فرکتال بنابراین با استفاده از این روش می توان به راحتی تمهیدات و برنامه ریزی های مختلف را برای پیش بینی و پیشگیری از حوادث و بحران ها ارایه نمود.