سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا مهدی پورطرقبه – (دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی محیط زیست، دانشگاه فردوسی
محمد شکوهیان – (استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

فرآیندهایی که برداشت و حذف نیتروژن را در تصفیه فاضلاب به وسیله تالاب های ساختگی تحت تأثیر قرار می دهند، متعدد بوده و شامل مواردی همچون تبخیر آمونیاک، نیتریفیکاسیون، دنیتریفیکاسیون، تثبیت نیتروژن، جذب گیاهی و میکروبی، معدنی کردن (آمونی فیکاسیون)، احیاء نیترات به آمونیوم (نیترات آمونی فیکاسیون)، فرآیند آناماکس و جذب سطحی می باشد. با این وجود تعداد محدودی از این فرآیندها نهایتاً منجر به حذف نیتروژن کل (TN) از فاضلاب می شوند در حالیکه اغلب فرآیندها فقط نیتروژن را به اشکال مختلف نیتروژنی تبدیل می کنند. حذف نیتروژن کل (TN) در تالاب های ساختگی بین ۴۰ تا ۵۵ درصد متغیر است. تالاب های ساختگی یک مرحله ای، به دلیل اینکه از نظر مهیا کردن همزمان شرایط هوازی و بی هوازی محدودیت دارند، نمی توانند به حذف نیتروژن کل در سطوح بالا دست یابند. تالاب های ساختگی با جریان عمودی به خوبی آمونیاک را اکسید می کنند ولی دنیتریفیکاسیون بسیار محدودی در این سیستم ها رخ می دهد. از سوی دیگر تالاب های با جریان افقی شرایط خوبی را برای دنیتریفیکاسیون مهیا می کنند اما توانایی آنها در انجام فرآیند نیتریفیکاسیون بسیار محدود است. بنابراین انواع مختلف تالاب ها ممکن است به منظور نیل به اهداف تصفیه با یکدیگر ترکیب شوند.