سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

غلامرضا چگینی – دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، گروه فنی کشاورزی

چکیده:

روش برداشت رایج با هد معمولی و هد استریپر از لحاظ اقتصادی مورد بررسی قرار گرفتند. عملیات برداشت گندم، برش ساقه های بجا مانده در مزرعه، ریک و بسته بندی برای مزرعه هد استریپر و برداشت گندم، عملیات ریک و بدون ریک و بسته بندی برای هد معمولی با هم مورد مقایسه قرار گرفت. برای بدست آوردن هزینه های برداشت، کلیه پارامترهای تاثیر گذار بر برداشت اندازه گیری و محاسبه شد. نتایج نشان داد مقدار کاه بجا مانده در زمین در مزرعه استریپر بسیار ناچیز بوده و می توان عملیات بعدی، عملیات خاک ورزی، را سریعتر انجام داد. سرعت برداشت در هد استریپر به میزان ۴۱ % بیشتر از هد معمولی بود. مصرف سوخت در برداشت گندم با هد استریپر به میزان ۵/۶۸L/ha کاهش و برای جمع آوری کاه در روش استریپر به مقدار L/ha23/53 نسبت به هد معمولی افزایش داشت. درآمد خالص حاصل از برداشت به میزان ۳۰ % از روش برداشت معمولی با ریک و ۳۵ % در مقایسه با روش برداشت معمولی بدون عملیات ریک افزایش داشته است. در مجموع درآمد برداشت با هد استریپر به میزان ۳۰۷ هزار تومان و ۳۴۴ هزار تومان در هکتار د بیشتراز برداشت با هد معمولی با عملیات با ریک و بدون ریک داشت.