سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

غلامرضا چگینی – استادیار گروه مهندسی فنی کشاورزی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده:

وجود تعداد زیاد کمباین ۹۵۵ ۱۰۴۸۹ دستگاه) و نیاز روز افزون کشور به کمباینهای کوچک و ارزان قیمت و افزایش عملکرد این کمباینها باعث شد راهها و روشهای مختلف برای برداشت با این کمباین مورد بررسیقرار گیرد. در این یکی از مناسبترین روشهای برداشت بدون تغییرات عمده در کمباین، استفاده از هد استریپر به جای هد معمولی می باشد. در این تحقیق با استفاده از هد استریپر مدل ۴۲۰۰ Shelbourne Reynolds ،SR با طول موثر برداشت ۴ متر و دور روتور: از ۴۵۰ تا ۷۶۰ rpm آزمایشاتی برای بدست آوردن شرایط مناسب کاری هد استریپر بر روی کمباین جاندیر ۹۵۵ مدل ۷۵ در مزرعه گندم مورد مطالعه قرار گرفت. در دو دور روتور ۵۴۰ ,۷۶۰rpm و دو ارتفاع هود ۷۵ و ۸۵cm افتهای مختلف کمباین اندازه گیری شد. نتایج حاصل نشان داد که با توجه به خشکی زیاد محصول و صاف نبودن سطح مزرعه، هد استریپر به خوبی با کمباین ۹۵۵ برداشت انجام داد و مقدار ریزش کلی کمباین کمتر از ۲/۵%بدست آمد. همچنین شرایط مناسب کاری هد استریپر برای استفاده در کمباین جان دیر ۹۵۵ با دور روتور۷۶۰rpm و ارتفاع هود۷۵cm بدست آمد. با این شرایط کاری افت هد(ریزش و استریپ نشده) ۱% بدست آمد.