سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیدضا رکنی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان
کورش قادری – استادیار بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

برنامه ریزی خطی و غیرخطی از آن دسته تکنیکهایی هستند که کاربردهای فروانی در علم و صنعت داشته اند دراین تحقیق استفاده و توسعه ی برنامه ریزی خطی و غیرخطی برای مدیریت و بهره برداری مخزن سد جیرفت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفته است مدلهایتوسعه داده شده برای احتمالات ۵۰% و ۶۰ % و ۷۰ % و ۸۰% و ۹۰% با استفاده از نرم افزار GAMS که قویترین نرم افزار در زمینه مدیریت منابع آب است حل شده اند نتایج به دست آمده از برنامه ریزی خطی با کمبود ۱۵% نیازهارا تامین می کنند درصورتی که نتایج به دست امده از برنامه ریزی غیرخطی نیازها را بطور کامل و صددرصد تامین می کنند در ادامه نتایج بدست آمده از برنامه ریزی خطی و غیرخطی با نتایج بدست آمده از الگوریتم ژنتیک مقایسه شدند که برای این مقایسه از انحراف مربع کل استفاده شد که نتایج بدست آمده از برنامه ریزی غیرخطی دارای کمترین مقدار انحراف معیار کل بود.