سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رضوان احسانی – دانشگاه زابل دانشکده علوم پایه گروه ریاضی
علی معدنکن –

چکیده:

دراین مقاله مساله برداربهینه را که تمام توابع موجود در آن در فضای باناخ قرار دارند را در نظر می گیریم. کلاسهای جدیدی از توابع تعمیم یافته نوعI- برای توابع بین فضاهای باناخ را معرفی می کنیم و بر اساس این توابع تعمیم یافته نوعI- یک سری شرایط کافی بهینگی را بدست آورده و برخی از نتایج را برای دوگان اثبات میکنیم