سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرتضی یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز دانشگاه تهر
وحیده ناظری – استادیار گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز دانشگاه تهران
علی مویدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندس علوم و صنایع غذایی دانشگاه تهران

چکیده:

کاربرد دانه های روغنی در تغذیه انسان و مصرف کنجالههای آن در تغذیه دام و طیور باعث شده است تا این گیاهان از اهمیت ویژه ای در بین محصولات کشاورزی برخوردار باشند. نوروزک با نام علمیSalvia leriifolia Benth متعلق به تیره نعناعیان میباشد. بذور این گیاه سرشار از روغن، پروتئین و فیبر میباشد. در این تحقیق بذور نوروزک از رویشگاهای گیاه واقع در مناطق ریوند، فردوس، بجستان، شاهرود، قاین و مشهد به صورت دستی جمع آوری شد. برخی خواص شیمیایی بذر و روغن حاصل از جمعیتهای مختلف نوروزک در ایران بررسی گردید. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد میزان روغن۲۲/۵-۲۸/۵ میزان خاکستر ۳/۱۵-۱۷/۳ مقدار فیبر ۱۲/۰۵-۵۲۲ و پروتئین ۲۸/۳۴ -۲۵ -۸۹ است. ویژگیهای شیمیایی روغن بدین قرار بود: ضریب شکست ۱/۴۴۶- ۱/۴۴۳ اندیس اسیدی ۱/۳۶-۰/۶ میلی گرم هیدروکسید پتاسیم در هر گرم روغن) و عدد پراکسید۱/۰۱-۰/۸۱ میلی اکی والان اکسیژن در یک کیلو روغن). نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که خواص شیمیایی بذر و روغن حاصله تحت تاثیر شرایط اقلیمی متفاوت بسیار متغیر است