سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی معدنکن –
مجید عرفانیان –

چکیده:

در این مقاله برخی روابط بین تشابه متغییرهای مسایل نامعادله و مساله بردارهای بهینه سازی در فضای باناخ را تحت فرض تحدب برقرار می کنیم. در این مقاله آخرین کار Ruiz-Garzon تحت عنوان " نسبت بین تشابه متغییرهای برداری نامعادله و مسایل بهینه سازی" را بسط و گستزش داده ایم.