سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد موسوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
مریم دارابیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب- دانشجوی کارشناسی ریاضی و عضو باشگاه پژو

چکیده:

لم زرن و معادل های آن: اصل انتخاب، اصل ماکزیمالیتی ها سدروف و اصل خوشترتیبی زرملو در قسمت های مختلف ریاضیات ظاهر می شوند. تقریبا هر جا که اثبات وجود عناصر ماکزیمالی مورد نظر باشد لم زرن می تواند به عنوان یک لم کمکی به برهان قضیه و یا حل یک مساله یاری رساند وقتی عضو ماکزیمال را در یک مجموعه مرتب متناهی جستجو کنیم با یک فرآیند جستجو کنیم با یک فرآیند متناهی می توان به آن دست یافت ولی در حالت نامتناهی فرآیند یافتن عضو ماکزیمال عملی نیست بلکه تماماً تئوریک و مبتنی بر لم زرن است در این مقاله چندین کاربرد از این لم را در برخی از قضایا و مسائل جالب ارائه می دهیم. دامنه این گزاره ها از جبر و جبر خطی تا نظریه مجموعه ها و آنالیز تابعی گسترده شده اند.