سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسین ایمانی یامچی – مدرس حوزه و دانشگاه

چکیده:

به تناسب اهمیت و مکانت ممتاز پیشرفت اقتصادی در سرنوشت جامعه ی انسانی بحث از موانع توسعه ی اقتصادی نیز از اهمیت و جایگاه والایی برخوردار است به همین جهت در این مقاله با توشه گیری از قرآن و معارف اهل بیتعلیهم السلام طی سه عنوان از موانع اخلاقی، ابتدا اهمیت مجاهدت اخلاقی در کنترل و رفع رذائل بررسی و سپس سه مانع: کفران نعمت و ناسپاسی، بطر و سر مستی از نعمت و موسیقی غنایی مورد بررسی قرار گرفته است و ضرورتاجتناب از آن ها روشن شده است و بعد تحت عنوان موانع اجتماعی توسعه ی اقتصادی ضرورت اجتناب از اختلاف، پرهیز از ستمگری، دوری از خیانت، خودداری از قطع رحم و مواظبت از این که نیازمندان پس رانده نشوند تبیین گشتهو مورد تأکید قرار گرفته است و در آخرین بخش مقاله در ضمن پنج عنوان آثار برخی از موانع عملی توسعه ی اقتصادییعنی گناهان، ربا، زنا، سوگند ناروا و کسب حرام مورد بحث قرار گرفته است