سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مریم عباسی گزنق – کارشناس آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی
محمد دلیرراد –
امیر رحیمی راد –
سمیه جلالی –

چکیده:

صمغهای طبیعی پلی ساکاریدهای با منشا طبیعی می باشند که مستعد ایجاد یک افزایش ویسکوزیته زیاد درمحلول حتی در مقادیر کم می باشند درصنعت غذا آنها به عنوان عوامل غلیظ کننده عوامل ژله ای کننده عوامل امولسیون کننده و پایدار کننده استفاده می شود درصنایع دیگر آنها همچنین به عنوان چسب عوامل باند کننده ممانعت کننده کریستالیزاسیون عوامل شفاف کننده عوامل کپسوله کننده عوامل متراکم کننده عوامل متورمکننده پایدار کننده های کف و غیره به کاربرده می شود اکثر این صمغها دربخشهای چوبی گیاهان یا درپوشش هایدانه بافت می شوند البته برخی نیز از منابع میکروبی حاصل می شود دراین مقاله به ترتیب صمغهای کاراجینان صمغ دانه خرنوب گزانتان صمغ عربی گوار و پکتین شرح داده می شود.