مقاله برخی خصوصیات زیستی گاوماهی سرگنده، Neogobius igorlap در جنوب شرقی دریای خزر، محدوده استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران) از صفحه ۱۳ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: برخی خصوصیات زیستی گاوماهی سرگنده، Neogobius igorlap در جنوب شرقی دریای خزر، محدوده استان گلستان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گاوماهی سرگنده
مقاله خصوصیات زیستی
مقاله دریای خزر
مقاله استان گلستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیرمحمدی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق ۴۰۳ نمونه گاوماهی سرگنده، Neogobius igorlap (105 ماهی ماده و ۲۹۸ ماهی نر)، در فصل های پاییز، بهار و زمستان سال ۱۳۸۸-۸۹، از ۳ ایستگاه بندر ترکمن، میانکاله و گمیشان از تور پره صید ماهیان استخوانی جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که ماهیان جمع آوری شده در دامنه ۰++ ساله بودند. در بررسی نسبت جنسی نر به ماده مشاهده شد که در تمام سنین این نسبت به نفع نرها بود. بیشترین فراوانی متعلق به گروه سنی ۰+ ساله بود. بزرگ ترین ماهی ماده طولی معادل ۲۷۱ میلی متر با وزن ۲۸۰٫۷ گرم و ماهی نر طولی معادل ۳۲۶ میلی متر و وزن ۲۵۴٫۲ گرم داشتند. ضریب چاقی در سنین و نیز فصول مختلف متفاوت بود. بهرحال، صفات نسبی مانند ارتفاع بدن، عرض بدن، طول سر، عرض سر، ارتفاع سر، طول ساقه دمی، ارتفاع ساقه دمی و فاصله بین دو چشم در گاوماهیان سرگنده در ماهیان بندر ترکمن نسبت به دو منطقه دیگر از میزان بالاتری برخوردارند. ولی تجزیه و تحلیل چندمتغیره تفکیکی، پراکندگی پایینی را در جداسازی سه منطقه صید نشان داد. بنظر می رسد، ماهیان جمع آوری از سه منطقه، متعلق به یک جمعیت باشند.