مقاله برخی خصوصیات زیستی و ریخت شناسی گاوماهی دم گرد (Neogobius melanostomus) در سواحل جنوبی دریای خزر (محدوده استان گیلان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در شیلات از صفحه ۱۴۱ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: برخی خصوصیات زیستی و ریخت شناسی گاوماهی دم گرد (Neogobius melanostomus) در سواحل جنوبی دریای خزر (محدوده استان گیلان)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Neogobius melanostomus
مقاله خصوصیات زیستی
مقاله رژیم غذایی
مقاله هماوری
مقاله دریای خزر
مقاله استان گیلان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: عنایت غلام پور طیبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش برای شناسایی جمعیت گاوماهی دم گرد Neogobius melanostomus در سواحل جنوبی دریای خزر (محدوده آب های استان گیلان) به منظور بررسی برخی خصوصیات زیستی این گونه، اجرا گردید. به این منظور ۵ ایستگاه (آستارا، انزلی، کیاشهر، هشتپر و چابکسر) در محدوده سواحل استان گیلان انتخاب شد. برای نمونه برداری از جمعیت ماهیان، از تور ترال کفی استفاده گردید. ۷٫۴۳ درصد از ترکیب گونه ای گاوماهیان صید شده در این پژوهش، مربوط به این گونه بود. فراوانی آن در ایستگاه آستارا ۴٫۵۴ درصد، هشتپر ۵٫۹۷ درصد، بندرانزلی ۷٫۴۱ درصد، بندر کیاشهر ۱٫۲۸ درصد و در چابکسر ۲۰٫۵۱ درصد از کل آمار گاوماهیان صید شده گزارش گردید. براساس نتایج این مطالعه، میانگین طول کل ۱۵٫۱۷±۱۰۶٫۰۳ میلی متر و میانگین وزن آن ها ۲٫۵۷±۱۲٫۵۴ گرم محاسبه گردید. در بررسی تعیین سن این ماهیان مشخص گردید که نمونه ها دارای ترکیب سنی ۳-۱ سال بودند، به طوری که ۶۴ درصد از نمونه ها به گروه سنی ۳-۲ سال تعلق داشتند. برای بررسی رژیم غذایی، محتویات روده ماهیان مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده گردید که رژیم غذایی این ماهی اکثرا شامل گونه های کفزی مانند Balanus، Hypanis، Gammaridae،Cumacae و Mytilaster می باشد. براساس نتایج به دست آمده، بالاترین مقادیر میانگین شدت تغذیه (۱۹٫۲±۷۴۷٫۱۲) و طول نسبی روده (۰٫۰۳±۰۹۹) در گروه سنی +۰ و کم ترین میزان آن ها به ترتیب ۲۵٫۶±۳۵۲٫۹۴ و ۰٫۰۲±۰٫۸۵ در گروه سنی +۳ محاسبه گردید. بالاترین ضریب چاقی (۰٫۶۲±۶٫۴۲) در گروه سنی +۳ و کم ترین مقدار آن (۰٫۲±۱٫۰۵) در گروه سنی +۲ بود. میانگین قطر تخمک معادل ۰٫۳±۱٫۵۳ میلی متر اندازه گیری شد. میانگین هماوری مطلق و میانگین هماوری نسبی این گونه به ترتیب، ۲۰۲±۶۱۰ عدد و ۱۳٫۹۱±۶۶٫۳۵ محاسبه شد.