سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی – شهر مصدر

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

مرجان شاهرخیان – کارشناسی ارشد بازسازی از دانشکده ی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی- مدرس دانشگاه، مدیر عامل شرکت هیرادفرتاو، عضو هیئت رئیسه ی گروه تخ

چکیده:

گسترش شهرنشینی، رشد جمعیت و کمبود منابع و زمین، وضعیتی را ایجاد کرده است که زندگی را خصوصاً در کلان شهرها با مشکلات متعددی روبرو ساخته که در تناقض با تحقق اهداف توسعه ی پایدار شهری است. در چنین شرایطی دیدگاه عام و همچنین برخی از متخصصین مبنی بر این است که بلند مرتبه سازی اگرچه به عنوان راه حلی جهت پاسخ گویی به نیازهای شهری مانند تأمین مسکن به وجود آمده است، اما خود باعث بروز این چالش ها و مسائل بوده است. در این پژوهش نگارنده، ضمن بررسی تحلیل بلند مرتبه سازی با شاخص های توسعه ی ایدار، نوعی از بلندمرتبه سازی را تحت عنوان برج شهر، راه حلی در جهت تحقق توسعه ی پایدار شهری می داند. روش این پژوهش، کیفی و از نوع توصیفی- تحلیلی است.