مقاله براورد نسبت جذبی سدیم (SAR) در آبهای زیرزمینی با استفاده از وایازی خطی چند متغیره شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی دشت بجستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مهندسی منابع آب از صفحه ۶۷ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: براورد نسبت جذبی سدیم (SAR) در آبهای زیرزمینی با استفاده از وایازی خطی چند متغیره شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی دشت بجستان)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بجستان
مقاله نسبت جذب سدیم
مقاله وایازی خطی
مقاله شبکه عصبی مصنوعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیری حلیمه
جناب آقای / سرکار خانم: بامری ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به نقش نسبت جذبی سدیم (SAR) در مدیریت و پایداری خاک، برآورد این فراسنج در آبهای زیرزمینی استفاده شده در اراضی کشاورزی از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از این پژوهش، مقایسه عملکرد و کارایی دو شبیه وایازی خطی چند متغیره، و شبکه عصبی مصنوعی در شبیه سازی و براورد نسبت جذبی سدیم در آبهای زیرزمینی دشت بجستان می باشد. جهت انجام پیش بینی نسبت جذبی سدیم به عنوان متغیر وابسته، و فراسنج های طول و عرض جغرافیایی، هدایت الکتریکی، میزان کل عناصر محلول و مقادیر pH به عنوان متغیر مستقل به کار گرفته شدند. سپس شبیه وایازی خطی چند متغیره و شبکه عصبی مصنوعی بین این فراسنج ها و نسبت جذبی سدیم برقرار گردید. در نهایت، کارایی این شبیه ها با استفاده از روش اعتبارسنجی متقابل مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که روش های وایازی خطی چند متغیره و شبکه عصبی مصنوعی به ترتیب می توانند۲۳٫۹  و ۸۰ درصد از تغییرات نسبت جذب سدیم را در منطقه مورد مطالعه توجیه کنند. نتایج تحلیل حساسیت شبیه شبکه عصبی مصنوعی نشان دادند که فراسنج pH تاثیر بیش تری در دقت برآورد نسبت جذب سدیم در منطقه دارد.