سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد مزیدی – استادیار دانشکده جغرافیا دانشگاه یزد
زهرا امیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی دانشگاه یزد

چکیده:

حداکثربارندگی محتمل PMP برابر بیشترین ارتفاع بارندگی است که از دیدگاه نظری در مدت معینی امکان وقوع دارد و بطور کلی به دو روش هواشناسی و اماری براورد می شود در مقاله حاضر برای انتخاب مناسب ترین توزیع فراوانی جهت براورد مقادیر بارش حداکثر با احتمالات وقوع مشخص امار بارش حداکثر ۲۴ ساعته سالانه ۳ ایستگاه استان فارس ( لار، فسا، آباده ) از بدو تاسیس جمع اوری شد که دلیل انتخاب این سه ایستگاه از بین ایستگاه های استان فارس دوره بازگشت مشترک بوده است و برای براورد پارامترها از روش گشتاور معمولی و هرشفیلد استفاده شد که از توزیع های مانند لوگ نرمال سه پارامتره گامبل استفاده کردیم که تمامی مراحل درنرم افزار SPSS,HYFA انجام شد د رنهایتبا به کارگیری ازمون RMSE در ایستگاه اباده درروش گشتاور معمولی مناسبترین توزیع گامبل است و در ایستگاههای لار و فسا در روش گشتاور معمولی مناسب ترین توزیع لوگ نرمال سه پارامتره است.