سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد مزیدی – استادیار دانشکده جغرافیا دانشگاه یزد
فریبا اقبالی بابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی دانشگاه یزد
سمیرا کوشکی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی دانشگاه یزد

چکیده:

بزرگترین بارانی که از نظر مقدار با یک تداوم مشخص احتمال وقوع آن را می توان انتظار داشت حداکثر بارش محتمل گویند که با علامت pmp(probable maximum precipitation نشان داده می شود دراین مقاله برای انتخاب مناسب ترین توزیع فراوانی جهت براورد مقادیر بارش حداکثر با احتمالات وقوع مشخص امار بارشحداکثر سالانه ۳ ایستگاه استان خوزستان ابادان اهواز ودزفول که دارای بیشترین دوره اماری و دوره بازگشت مشترک می باشند در یک دوره اماری ۴۶ ساله جمع اوری شد که برای براورد پارامتر ها از روش گشتاور معمولی و هرشفیلد استفاده شده و از توزیع هایی مانند لوگ نرمال سه پارامتره گامبل و پیرسون استفاده شد که تمامی مراحل در نرم افزار HYFA وPSS و excel انجام شد در نهایت با به کارگیری ازمون RMSE در ایستگاه ابادان در روش گشتاور معمولی مناسب ترین توزیع گامبل ودر ایستگاه اهواز پیرسون و در ایستگاه دزفول لوگ نرمال سه پارامتره می باشد.