سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید هادی ابطحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زه کشی گروه مهندسی آب دانشگاه ا
سینا بشارت – استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه

چکیده:

مدیریت بهینه آبیاری مستلزم تخمین درست تبخیر و تعرق می باشد. در باغ های قالب واقع رد شمال غرب کشور (آذر بایجان غربی ، شرقی و زنجان و ….) که در آن محصولات مختلف در سطح وسیعی کاشته شده اند اطلاعات خیلی کمی در مورد براورد تبخیر و تعرق موجود می باشد. برای تخمین نیاز ابی مهمترین پارامتر ETO است. در این بررسی از از معادله پنمن مانتیث برای بدست اوردن ETO و بر پایه اطلاعات روزانه اشتفاده شده است. روشهای هواشناسی و روشهای تجربی بر پایه شعاع تابش و رطوبت نسبی و دما هستند . ضریب گیاهی KC برای غالب درختان و گیاهان منطقه مورد نظر در مراحل مختلف رشد متفاوت می باشد. اندازه گیری های ETO نشان داد ضریب گیاهی با تغییر مکان و زمان و در طی سالهای مختلف متفاوت است و وابسته به بارش و ابیاری و تبخیر آب و کمبود فشار بخار و شعاع تابش می باشد. در نتیجه با درنظر گرفتن و محاسبه ETO KC می توان به روش موثر و کارآمد برای مدیریت بهینه ابیاری و منابع اب در منطقه و در سطح بالاتر در کشور دست یافت و بطور غیر مستقیم باعث جلوگیری از افت سطح ابهای زیرزمینی و نابودی منابع اب می شود.