سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا اسلامی – شرکت پایشگر تدبیر افزار مهندسی منابع آب مدیرعامل
معصومه عیوضی – شرکت پایشگر تدبیر افزار مهندسی منابع آب کارشناس بخش منابع آب

چکیده:

برف از جمله منابع اصلی رواناب سطحی در مناطق کوهستانی می باشد که پایش مکانی آن نقش مهمی در زمینه مدیریت منابع آب ایفا خواهد نمود از این رو در این مقاله به منظور تعیین ذخیره و ذوب برف به شبیه سازی بارش روانای با استفاده از مدل مفهومی بارش – رواناب NAM در حوزه آبریز بالا دست سد کارون ۴ پرداخته شد برای نیل به هدف فوق از عوامل هواشناسی و هیدرولوژی نظیر بارندگی ، تبخیر و تعرق درجه حرارت و رواناب ثبت شده در سالهای گذشته استفاده شد. سپس با استفاده از انتخاب آستانه دمایی مناسب و رده بندی ارتفاعی حوزه سطح پوشش برف در هر رده ارتفاعی تعیین شد همچنین بهمنظور نشان دادن کارایی این روش و کنترل نتایج ذخیره برفی در رده های ارتفاعی مختلف سطح پوشش برف با پردازش تصاویر ماهواره ای NOAA به روش استانه ای نیز تعیین شد نتایج نشان داد که مدل بارش رواناب NAM به همراه مدل اتوکالیبراسیون SCE توانسته رواناب ناشی از بارش و ذوب برف را بخوبی شبیه سازی نماید.