سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بنت الهدی طالبی ورکلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
حسین شریفان – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امیراحمد دهقانی –
مهدی مفتاح هلقی –

چکیده:

باتوجه به اقلیم خشک و نیمه خشک ایران آب به عنوان یکی از عوامل محدود کننده تولید نقش مهمی را درتعییننوع فعالیت های زراعی ایفا می کند بنابراین ارزیابی آب مورد نیاز از اهمیت بالایی برخوردار است این براورد مستلزم انجام مراحل مطالعاتی مختلف و تعیین پارامترهای متفاوتی می باشد ازجمله این پارامترها می توان به محاسبه میزان تبخیر و تعرق پتانسیل درمنطقه مورد نظر با توجه به اطلاعات و آمار اقلیمی ضرایب گیاهی مربوط تعیین نیاز آب مصرفی تبخیر و تعرق گیاهی تعیین میزان بارش موثر درمنطقه با توجه به آمار بارندگی اشارهنمود.دراین تحقق مقادیرنیاز آب مصرفی برمبنای مقادیرتبخیر و تعرق پتانسیل ETo ضرایب رشد گیاهیkc محاسبه شد سپس برای تعیین میزان بارش موثردرمنطقه باتوجه به آمار بارندگی از مناسبی ترین روش استفاده گردید بنابرنتایج مقدار نیاز آب مصرفی درطول دوره رشد برای دو محصول برنج و گندم به ترتیب ۵۱۵و۳۴۵ میلی متر و مقادیرباران موثر نیز ۱۶۵و۳۳۵ میلی متر بدست آمد.