سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدصابر شریفی بناب – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
علی اشرف صدرالدینی – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
رضا دلیرحسن نیا – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

چکیده:

در کشوری مانند ایران که بارش سالانه آن نسبت به متوسط بارش جهانی بسیار کمتر است و قسمت عمده ای از آب استحصالی آن در بخش کشاورزی به مصرف می رسد بهتر است علاوه بر استفاده از سیستمهای ابیاری با راندمان بالا در برآورد نیاز آبی گیاه نیز تجدید نظر شود نمونه ای از مواردی که با براورد دقیق تر آن می توان به مصرف بهتر آب کمک نمود باران موثر است بخشی از بارش که برای رشد و تولید محصول مورد استفاده قرار میگیرد به نام باران موثر شناخته می شود دراین تحقیق از قابلیت های سیستم استنتاج تطبیقی عصبی فازی ANFIS و شبکه های عصبی مصنوعی ANNS برای براورد باران موثر استفاده شد دشت تبریز به عنوان نمونه انتخاب و با استفادها ز روش SCS باران موثر ماهانه آن برای دوره آماری سالهای ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۸ محاسبه شد سپس مدلهای ANNs ، ANFIS برای دوره ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۱ اموزش داده شد