سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهناز خدابخشی – کارشناس ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران
عباس روزبهانی – کاندیدای دریافت درجه دکتری مهندسی آب دانشگاه تهران
حمیدرضا جعفری – دانشیار دانشکده محیط زیست

چکیده:

تعیین میزان اهمیت اثرات زیست محیطی یکی از مهمترین دغدغه های فرایند ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA در طرح ها و پروژه های ابی هر کشور می باشد که عمدتا به ماهیت چندمعیاره بودن این مسئله برمی گردد درواقع اهمیت یک اثر زیست محیطی تنها مبتنی بر شدت آن اثر نمی باشد و لازم است معیارهای دیگری نیز در تعریف اهمیت اثر لحاظ گردند از آنجا که در روشهای معمول ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحهای توسعه منابع اب در ایران عمدتا شدت اثر بعنوان تنها معیار کمی در براورد اهمیت اثرات زیست محیطی لحاظ می گردد دراین مقاله ضمن بررسی کاربرد روش تصمیم گیری چند معیاره جمع وزنی در تعیین اهمیت اثر در فرایند ارزیابی اثرات زیست محیطی با بررسی معیارهای مختلف در مراجع موجود معیارهای مناسب جهته براورد اهمیت اثرات زیست محیطی پیشنهاد گردیده است.