سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رامین نیکنام – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی شرکت مهندسی قدس نیرو
امیرابراهیم یوسف پور – مدیر گروه آبیاری و زهکشی شرکت مهندسی قدس نیرو
محمدهادی حاجیان – دانشجوی دکتری اقتصاد
علیرضا رشیدی شریف آبادی – دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

طی قرن بیستم جمعیت جهان ۳ برابر و تقاضا برای آب ۶ برابر شده است در حالیکه همراه با افزایش تقاضا برای حیاتی ترین منبع مورد نیاز بشر منابع آب قابل دسترس نیز کاهش یافته است لذا یافتن راهکارهایی برای جلوگیری از هدرروی واستفاده اقتصادی از این منبع ارزشمند به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک از اهمیت بسزایی برخوردار است دراین راستا یکی از راهکارهای موثر استفاده از پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب جهت مصارف مختلف با رعایت ملاحظات اجتماعی اقتصادی و زیست محیطی است امروزه مدیریت استفاده از پساب با هدف حفظ منابع آب و محیط زیست ایجاد اشتغال جلوگیری از آلودگی سفره های آب زیرزمینی و به ویژه استفاده اقتصادی از پساب با رویکرد کاهش تخصیص آب در بخش کشاورزی و توسعه پایدار منطقه ای به عنوان یک مساله حیاتی مطرح است