سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش مدیریت و توسعه گردشگری, چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

رضا فرخی زاده – کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست،دانشگاه تهران
حسن دارابی – استادیار گروه مهندسی طراحی محیط زیست،دانشکده محیط زیست،دانشگاه تهرا
همایون کاوه – دکترای طراحی منظر،دانشگاه گیس آلمان

چکیده:

امروزه توریسم به عنوان فعالیتی پویا و فراگیر،همه ارکان وجودی یک جامعه و سیستم های جهانی را در بر گرفته است،اما بر خلاف تصور عامه مردم ،توریسم تنها گردشگری،آن هم به شکل کنونی که از سده ۱۹ میلادی آغاز شده نیست،بلکه در اصل به معنای گردشگری با اصالت و با انگیزه است نه سفرهای بدون هدف و برنامه.ژئوتوریسم (Geotourism)یکی از رشته های گردشگری وابسته به طبیعت(Nature based tourism)است که به معرفی پدیده های زمین شناسی به گردشگران با حفظ هویت مکانی آنها می پردازد.به لحاظ زمین شناسی ،ایران از جمله کشورهایی است که قابلیت فراوانی برای توسعه ژئوتوریسم دارد.در این مقاله ژئو پارک قشم به عنوان تنها ژئو پارک ایران و خاورمیانه مورد مطالعه قرار گرفته است.روشی که در آن ژئو پارک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است روش چک لیست است که در آن پس از پهنه بندی (پهنه بندی با در نظر گرفتن عکس های هوایی و نقشه وضع موجود منطقه و بر اساس جمع بندی مطالعات فضاها و فعالیتها از لحاظ کارکردی و آنالیز بصری مشاهدات(از طریق حضور در سایت و برداشتهای بصری و میدانی)انجام می پذیرد.)