سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میلاد احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب
شهرام کریمی گوغری – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدهاشم افضلی بروجنی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

تجزیه و تحلیل سری های زمانی موضوعی است که با دامنه وسیع و توسعه تاریخی آن به دو منبع اصلی فیزیک مهندسی و آمار ریاضی بر میگردد سری زمانی به طور ساده عبارت است ازمجموعه یک متغیر وابسته به زمان به دلیل اینکه فرایندهای مربوط به شاخه آب همانند اکثر پدیده ها تصادفی هستند بنابراین امار و احتمال اساس تجزیه و تحلیل پدیده های مذکور است دراین تحقیق با استفاده از اطلاعات مربوط به آبدهی رودخانه کوهرنگ درایستگاه دزک آباد بهترین مدل پیش بینی دبی این رودخانه درمحیط های نرم افزاری EViews Minitab تعیین گردید.