سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اعظم مهدی پور – ، دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست-واحد علوم و تحقیقات خوزستان-دانشگاه
محمدصادق سخاوتجو – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و خوز
افشین تکدستان – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط وعضو مرکز تحقیقات فناوریهای زیست مح
عبدالکاظم نیسی – ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز-دانشکده

چکیده:

هر ساله مقادیر بسیار زیادی زباله شهری در استان خوزستان تولید می شود بـا توجه به محدودیت های اقتصادی و تکنولوژیکی امکان بازیافت همه زباله ها میسر نیست با توجه به این که این زباله ها قابلیت احیای انرژی بالایی دارند. مواد زائد در محل های دفن تحت تأثیر میکروارگانیسم های موجود در خاک در شرایط بی هوازی به کندی تجزیه می شوند و در اثر تغذیه و رشد میکروارگانیسم ها ، مقدار زیادی گاز تولید می گردد. قسمت عمده گازهای تولیدی محل های دفن، شامل دی اکسیدکربن و متان می باشد که در صورت عدم کنترل می تواند مشکل آفرین شود. مدل سازی و پیش بینی نرخ تولید و انتشار گاز از محل های دفن، جهت طراحی و بهره برداری این محل ها دارای اهمیت بسزایی می باشددر این مطالعه با استفاده از بسته نرم افزاری LandGEMو فرمول شیمیایی زباله مقدار گاز خروجی محلهای دفن بدست آمد. با در نظر گرفتن درصد حجمی متان۵۰ /.و محاسبۀ m3/Mg 170 به عنوان ضریب پتانسیل تولید گاز، ثابت نرخ تولید متان ۰۵۰/۰ انتشار گاز و آلاینده ها مراکز دفن زباله های شهر ی خوزستان با جمعیت بالای ۱۵۰۰۰۰ هزار نفر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل سال ۸۹ بر حسب( m³/y) به شرح زیر میباشد: انتشار گازهای محل دفن زباله شهر اهواز متان ۱۰۶×۲ ، دی اکسیدکربن ۱۰۶×۲، گازهای جزیی ۱۰۴ × ۶/۱ ، دزفول متان :۱۰۵× ۵/۸ ، دی اکسیدکربن۱۰۵×۵/۸ ، گازهای جزیی ۱۰۳ ×۸/۶ ، آبادان متان ۱۰۵ ×۳/۴ ، دی اکسیدکربن ۱۰۵×۳/۴ ، گازهای جزیی ۱۰۳×۵/۳ خرمشهر:متان۱۰۶×۲ دی اکسیدکربن۱۰۶×۲،گازهای جزیی۱۰۴×۶/۱٫ بررسیها نشان می دهد توجه به انرژیهای تجدید پذیر خصوصاً تولید انرژی از پسماندهای شهری به عنوان بزرگترین منبع بالقوه انرژی تجدیدپذیر می تواند کمک شایانی در حل بحران انرژی و کاهش مشکلات زیست محیطی ناشی از مواد زائد مختلف در جوامع امروزی داشته باشد .