سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امید تاجیک – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان
خداداد رستمی – فارغ التحصیل کارشناسی اقتصاد کشاورزی
محمود صبوحی صابونی – دکترای اقتصاد کشاورزی و دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:

هدف کلی این مطالعه برآورد کارایی فنی نخل کاران منطقه رودخانه بر استان هرمزگان در سال ۱۳۹۰ می باشد. در همین راستا برای تعین کارایی فنی از مدل تحلیل پوششی داده ها با رویکرد نهاده گرا و بازده ثابت به مقیاس استفاده شد و در این رویکرد از چهار نهاده اساسی در تولید خرما: آب ، زمین ، کود و کارگر و یک محصول: خرما، مورد استفاده قرار گرفت. داده های این تحقیق به صورت پرسشنامه ای از کشاورزان نخل کار چند روستا در این منطقه بدست آمد. نتایج بدست آمده از این رویکرد نشان داد که اکثر بنگاههای تولیدی خرما در این منطقه از کارایی فنی بسیار پائینی برخوردارند، به طوری که حدود ۶۲ درصد کشاورزان از کارایی فنی زیر ۲۰ درصد و فقط حدود ۱۵ درصد این کشاورزان از کارایی فنی بالای ۸۰ درصد برخوردار بودند و یکی از دلایل پائین بودن کارایی فنی، رخ دادن طوفان شن بسیار شدید قبل از برداشت و حین برداشت محصول خرما در این منطقه در سال ۱۳۹۰ بوده است.