سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

جهانبخش پای رنج –
عطااله ابراهیمی –
ابوالفضل رنجبر –
وحید یعقوبی –

چکیده:

گستردگی سطح اراضی مرتعی عامل محدود کننده ای در اندازه گیریهای مستقیم و صحرایی به شمار می آید. مراتع کرسنک از غنی ترین مراتع چهارمحال و بختیاری محسوب شده که از نظر تنوع گیاهی بسیار ارزشمند بوده که برای مدیریت اصولی آنها نیاز به اطلاعات دقیقی ازوضعیت پوششان می باشد. در این بررسی جهت اندازه گیری پوشش گیاهان از داده های ماهواره IRS ، خرداد ۱۳۸۷ ، استفاده گردید. نتایج نشان داد که همبستگی معنی داری ( P≤۰٫۰۱ ) بین شاخصهای گیاهی ، GNDVI و PD321 باپوشش گیاهی(فرم های رویشی پوشش) وجود دارد. اندازه گیری پوشش فرم رویشی بوته ای ها تا حدودی با تردید مواجه است. این امر را می توان ناشی از تفاوتهای بیشتر روابط بین تاج پوشش و تولید گونه های مختلف دانست