سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آزاده سادات میرطالبی – دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
رضوان داودپور –
نوراله عبدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

چرخه کربن درسطح خشکی ها به روابط متقابل بین گیاهان و خاک بستگی دارد مدیریت کربن خاک بطور غیرمستقیم ازطریق مدیریت پوشش گیاهی انجام میگیرد و لذا مدیریت اکوسیستم دراستراتژی های ترسیب کربن جایگاه ویژه ای دارد علیرغم این که مراتع دارای پتانسیل بالای ترسیب کربن هستند تاکنون تحقیقات چندانی برروی آنها انجام نشده است مراتع درحدود نیمی از خشکی های جهان را تشکیل میدهند و دارای بیش از یک سوم از ذخایر کربن زیست کره خاکی میب اشند درنتیجه این اراضی قابلیت زیادی برای ترسیب کربن دارا هستند کشت یونجه درصد ماده آلی خاک را افزایش میدهد که علت این امر می توان درنتیجه تجمع بقایای گیاهی و تثبیت ازت هوا باشد بطوریکه از سطح خاک به طرف عمق درصد ماده آلی کاهش می یابد این مقاله به منظور برآورد پتانسیل یونجه کاری درافزایش ترسیب کربن خاک درمنطقه اراک مقدار کربن آلی خاک و برخی پارامترهای فیزیکوشیمیایی خاک درعمق ۳۰-۰ مورد بررسی قرارگرفت.