سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهاره ظفرمند – دانشجوی دکترا ، بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
احمد زمانی – استاد، بخش علوم زمین دانشگاه شیراز

چکیده:

گسل کرهبس یا زون گسلی منقارک از جمله گسلهای فعال در کمربند ساده چین خورده زاگرس است با درازای حدود ۲۰۰ کیلومتر، که در ۴۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد. این زون گسلی دارای امتداد تقریباً شمالی- جنوبی، و مکانیزم راستالغز راستگرد است و با توجه به هندسه آن به ۶ قطعه ساختاری تقسیم شده است. در این مقاله امتداد و شیب تنش حاکم بر منطقه با استفاده از حل سازوکار کانونی زلزلههای منطقه، به ترتیب ° ۲۰۷ و ° ۳ تخمین زده شد. سپس با توجه به ارتباط رژیم تنشی با هندسه صفحه گسل، پتانسیل حرکت در تمامی قطعات گسل منقارک برآورد گردید. در بی ن شش قطعه، قطعه ۱ پتانسیل لرزه خیزی بیشتری را نسبت به سایر قطعات نشان داد.