سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم فرامرزی موحد – کارشناس مسئول ابیاری تحت فشار استانهمدان
مجتبی شادمانی – کارشناس ارشد ابیاری و زهکشی
صفر معروفی – دانشیار گروه ابیاری و زهکشی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

دراین تحقیق خطر فرسایش خاک در حوضه خسرواباد همدان با استفاده از معادله جهانی فرسایش خاک USLE مورد ارزیابی قرارگرفته است پارامترهای ورودی این مدل از پردازش تصاویر لندست TM بدست امد. سپس این پارامترها بصورت لایه هایی در محیط GIS با هم تلفیق شدند نهایتا نقشه پتانسیل فرسایش خاک این حوضه بهدست امد مقادیر فرسایش خاک بدست امده به پنج رده فرسایش خیلی کم تا فرسایش خیلی زیاد طبقه بندی گردید نتایج این تحقیق نشان داد که در ۲۹ درصد از مساحت حوضه مورد مطالعه شدت فرسایش در محدوده زیاد و خیلی زیاد می باشد همچنین نتایج حاصل از تلفیق نقشه پتانسیل فرسایش با نقشه های شیب و کاربری اراضی و مدل رقومی ارتفاعی نشان داد که مناطق تحت ریسک شدید در ارتفاعات بین ۱۷۰۰ و ۲۳۰۰ متر شیبهای بیش از ۵ درجه و مراتع ضعیف قرار دارند بنابراین اجرای مدیریت صحیح و به هنگام جهتحفاظت ازخاک دراین منطقه بسیار ضروری به نظر می رسد.