سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن معرفت – دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح دام
سعید حسنی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید زره داران – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
احمد آیت اللهی مهرجردی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مطالعه پارامترهای ژنتیکی وزن تولد، ۷، ۱۴، ۲۱، ۲۸ و ۳۵ روزگی ۱۱۰۰ بلدرچین سفید انگلیسی نر و ماده حاصل از ۱۰۵ پدر و مادر برآورد شد. اجزای واریانس و کوواریانس ژنتیکی و فنوتیپی با استفاده از مدل‌های حیوانی یک و دو صفتی و روش حداکثر درستنمایی محدود شده برآورد شدند. وراثت‌پذیری صفات مورد مطالعه متوسط به بالا( ۲۲/۰ تا ۷۳/۰ ) بدست آمد که بیانگر موثر بودن انتخاب برای بهبود این صفات می‌باشد. همبستگی ژنتیکی بالایی برای وزن بدن در هفته اول و دوم، دوم و سوم و چهارم و پنجم وجود داشت. همچنین همبستگی فنوتیپی بالایی ( ۸۶/۰) بین وزن بدن در هفته‌های چهارم و پنجم مشاهده شد. همبستگی ژنتیکی قوی بین وزن‌های هفتگی نشان می‌دهد که انتخاب برای بهبود وزن بدن می‌تواند از سنین اولیه آغاز گردد