سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسین طاهری نیا – دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی، تهران
حسن دوستی – دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی، تهران
سیدمحمود فاطمی اقدا – دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی، تهران
احمد سلیمانی – دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی، تهران

چکیده:

بررسی دقیق لرزه خیزی و تحلیل خطر آن برای شهر تهران به دلیل پایتخت بودن و وجود مراکز مهم دولتی و صنعتی و جمعیت زیاد و همچنین قرار گرفتن این شهر در کوهپایه جنوبی کوه های البرز مرکزی که از لرزه خیزترین مناطق ایران محسوب می شود از اهمیت بالای برخوردار می باشد. در این پژوهش با استفاده از روش آماری کیکو-سلوول و نرم افزار ارئه شده براساس آن، پارامترهای لرزه خیزی شهر تهران شامل ضرایب β و λ میزان و آهنگ لرزه خیزی)، حداکثر بزرگای پذیرفتنی، دوره ی بازگشت، احتمال رویداد زمین لرزه با بزرگای معین در دوره های زمانی مختلف محاسبه گردید. همچنین در کنار این روش، دو روش آماری گوتنبرگ_ریشتر و تزکان (تابع توزیع گامبل) جهت ارائه دید کلی و مقایسه نتایج حاصل ارائه شده اند.