سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد اندام – دانشگاه سیستان و بلوچستان
مصطفی جمیل – شرکت سهامی آب منطقهای هرمزگان
خدیجه حسن پور – دانشگاه پیام نور واحد بندرلنگه

چکیده:

در این مطالعه لرزه خیزی و تحلیل خطر لرزهای برای گستره شهر لامرد واقع در استان فارس به روش احتمالاتی مورد بررسی قرار گرفته است. جهت تحلیل خطر لرزهای این شهر، محدودهای به شعاع ۱۵۰ کیلومتر با مرکزیت شهر لامرد در نظر گرفته شده است. روش بررسی بدین گونه است که پس از جمع آوری دادههای لرزهای دستگاهی و زمین لرزههای تاریخی، این دادهها از لحاظ بزرگی یکسان سازی شدهاند. سپس با توجه به وجود عدم قطعیت در زمان و در نظر گرفتن مدل پوآسونی، پیش لرزهها و پس لرزهها طبق روش Gardner &Knopoff(1974) حذف گردیدند. نتایج حاصل از مطالعات لرزه زمین ساخت شامل شناسایی و معرفی مهمترین چشمه های لرزه زا، بررسی پیشینه لرزه خیزی و ارائه بیشینهی مقادیر پارامترهای جنبش نیرومند زمین در منطقه لامرد به منظور مقاوم سازی سازه های مهم از جمله سدها و نیروگاهها در مقابل خطر زمین لرزه میباشد. پارامتر لرزهخیزی منطقه با تصحیح زمانی به صورت LogN=2.6-0.693MS محاسبه گردید. دوره بازگشت زمین لرزه هایی با بزرگی ۶/۵ حدود ۸۰ سال با توجه به فرمول لرزهخیزی منطقه خواهد بود و بیشترین توان لرزهزایی برای گسلهای منطقه، مربوط به گسل برازجان با توان لرزهزایی ۷٫۵۲Ms می باشد.