مقاله برآورد پارامترهای منابع مغناطیسی دوبعدی از روی تابع های ویژه شامل اویلر، سیگنال تحلیلی و پاسخ تحلیلی بی هنجاری ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله فیزیک زمین و فضا از صفحه ۸۹ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: برآورد پارامترهای منابع مغناطیسی دوبعدی از روی تابع های ویژه شامل اویلر، سیگنال تحلیلی و پاسخ تحلیلی بی هنجاری ها
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیگنال تحلیلی
مقاله اویلر واهمامیخت
مقاله تابع های ویژه
مقاله تباین مغناطیسی
مقاله شاخص ساختاری
مقاله ژرف دره فورموسا
مقاله سورک
مقاله یزد
مقاله لاگ حفاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علمدار کمال
جناب آقای / سرکار خانم: کامکارروحانی ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری عبدالحمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مزیت اصلی استفاده از تابع های ویژه مانند سیگنال تحلیلی و اویلر واهمامیخت این است که این امکان را فراهم می آورد تا برآوردی از موقعیت افقی و عمق توده زیرسطحی بدون نیاز به دانستن پارامترهای بردار مغناطیس زمین صورت گیرد. در این بررسی با استفاده هم زمان از تابع های سیگنال تحلیلی و اویلر واهمامیخت به برآورد پارامترهای فیزیکی توده های مولد زیرسطحی پرداخته شده است. در محاسبات مربوط به این روش نیازی به تعیین سطح مبنای مغناطیس سنجی نیست. لذا می توان عمق، مرز (موقعیت افقی)، شاخص ساختاری، تباین مغناطیسی و شیب توده را برآورد کرد. این روش روی داده های مغناطیس مصنوعی مدل های کنتاکت، استوانه و دایک نازک به کار برده شده است. همچنین این روش روی داده های مغناطیس زمینی منطقه ژرف دره فورموسا Formosa) Canyon، FC) واقع در جنوب غرب کشور تایوان به کار رفته است که نتایج آن با مقاطع لرزه نگاری موجود در انطباق است. همچنین این روش روی داده های مغناطیس زمینی معدن سنگ آهن سورک در استان یزد به کار برده شده است که نتایج حاصل از برآورد عمق و شاخص ساختاری لاگ های حفاری موجود را تایید می کند.